Helse & rehabilitering

Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Effektiv behandling

Høyenhall har lang erfaring innen rehabilitering. Vi tilbyr døgnkontinuerlig rehabilitering og er blant annet spesialister på effektiv behandling av traumatiske hodeskader og hjerneskader.

Moderne fasiliteter

Med blant annet moderne treningsfasiliteter, sanserom, samt moderne og trivelige rom både til deg og dine besøkende, skal Høyenhall være et trivelig sted å være.

Engasjert personale

Høyenhall har i lang tid vært en attraktiv arbeidsplass, som har resultert i et engasjert og allsidig personale. Vi strekker oss langt for å gi brukerne en verdig og optimal tilværelse, på brukernes premisser.

Slagpasient ble som ny

Ingvart Johnsen (87) ankom Høyenhall med rullator 2 uker etter gjennomgått hjerneslag. Etter snaut 3 uker med målrettet trening med fysioterapeut, brukte han rullatoren som bagasjetralle da han dro hjem.